Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Trông Về Xóm Nhỏ

 


Gió bụi dồn đua nước quẫn dòng
Phơ rừng trúc giạt, buốt màu sông
Sương lùa cánh rã đàn chim hộc
Nắng đổ tàn xơ khóm cỏ bồng
Tiếng vọng chiều nay đà ngột lắm
Câu hò buổi trước có nồng không
Trông về xóm nhỏ lòng thêm nặng
Gió bụi dồn đua, nước quẩn dòng. 


Phạm Duy Lương

Đăng nhận xét