Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Mùa Hè Đến Thăm Em - Thơ Như Nguyệt - Phổ Nhạc Ngô Bảo Quốc - - Quốc Duy - V. Diệp


Thơ: Như Nguyệt
Phổ Nhạc Ngô Bảo Quốc
Tiếng Hát: Quốc Duy
Thực Hiện:Vinh Diệp


Đăng nhận xét