Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Lối Thoát ..Xướng: Lối Thoát ..

Vượt thoát nghìn cân sợi tóc treo,
Chân run gối mỏi cố leo trèo.
Xuyên rừng lao thác luôn lo lắng,
Vượt núi lên đồi vẫn đói meo.
Bỉ cực qua truông còn sợ hãi,
Thái lai xuống dốc hết buồn teo.
Tưởng rằng hải ngoại không ai giúp,
Vả lại cưu mang sống chẳng nghèo!

Mai Xuân Thanh
Ngày 19 tháng 03 năm 2017
***
Các Bài Họa:
Bít Lối


Đao kia chẳng biết kẻ nào treo,
Muốn mở lây quây chẳng dám trèo.
Tháng lại ngày qua chờ đến mốc,
Năm tàn câu hứa đã lên meo.
Làm sao tháo bỏ thông đường sáng,
Cứ để như vầy chắc ruột teo.
Bít lối còn mong chi tiến được,
Ù lì một chỗ chỉ ôm nghèo.

Quên Đi
***
Phận Nghèo

Nồi cơm lót bụng lửng lơ treo
Đói rã cho nên phải cố trèo
Chót vót leo dừa tay chặt bám
Chênh chao vượt suối dạ run teo
Lên nương xuống ruộng chân trầy xước
Đội nắng dầm mưa da mốc meo
Vất vả lo toan vì cuộc sống
Một đời khổ nhọc vẫn luôn nghèo

Phương Hà
***
Họa Y Đề

Thất nghiệp như là bản án treo
Gối rơm biết phận dám đâu trèo
Khéo tay ế khách nghề ba trợn
Rỗng túi giàu tình cái khỉ meo!
Ăn chực cơm chùa lo bụng lớn
Làm thuê ông Phật khỏi thần teo
Tìm đâu lối thoát chi cho mệt
"Tròi trọi mình không" để thật nghèo!

Cao Linh Tử
***
Bội Phục


Hai bài họa xuất sắc làm sao!
Vận khó vần gieo vẫn ngọt ngào.
Cảm động tỷ huynh vui xướng họa,
Chân tình bằng hữu mấy ai nào!
Tinh vi bút pháp hay gần gủi,
Tế nhị lời thơ ngụ ý cao.
Bội phục thi tài chơi chữ nghĩa,
Tạ lòng cảm mến biết dường bao!

Mai Xuân Thanh
Ngày 21 tháng 03 năm 2017

Đăng nhận xét