Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Hương Gió Chiều - Thơ Yên Dạ Thảo - Phổ Nhạc Đỗ Hải


Thơ & Youtube: Yên Dạ Thảo 
Nhạc: Đỗ Hải 
Tiếng hát: Mỹ Phượng  

Đăng nhận xét