Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Hoa

Mến tặng anh chị Phan Tự Trí. Chúc anh chị hạnh phúc!
(KimOanh)

Thơ: Phan Tự Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét