Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp - Niên Khóa 62-69


Cắm trại ở đình Tân Ngãi (13/2/1966 ) vài bạn của lớp tứ 2

Từ trái qua phải: Phan thị Anh Đào, Nguyễn thị Hà, La thị Hiền, Nguyễn thị Kim Ánh, Lê Ngọc Điệp, Huỳnh Ngọc Diệp, Nguyễn thị Háo, Nguyễn thị Hạnh, Cù Ngọc Điệp
Trước thềm nhà Thiệp ( Phụng, Hồng Vân, Xuân Đào, Hiền, Điệp Lê, Thiệp 
Học chung với Điệp Lê , Hữu Đức , Thiệp , Hoàng thị Thơ ( 3 B 1 và 2 B 1 , sau đó bị động viên )
Đường vào từ cổng trường Tống Phước Hiệp
Anh tôi ( cao nhất ) , bìa phải hình như là anh Hội (anh Đức xem phải không )
Trên đường từ nhà Thiệp ra bắc Cổ Chiên (Kim Phụng, Hiền, Xuân Đào, Điệp Lê )

Hình Ảnh: La Thị Hiền

Đăng nhận xét