Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Ngày Sinh Nhật 4/4Lại đến ngày sinh để thẫn thờ
Hoa vàng ám ảnh nỗi sầu vơ
Tháng Tư cài điểm duyên vào hạ
Binh biến đảo xoay trận vãn cờ
Khắc khoải năm dài đau chuỗi nạn
Điêu tàn lệ thảm trỗi hồn thơ
Mừng chi cảm khái gì thêm nữa?
Kỷ niệm đầy vơi những góc chờ!

Mai Thắng
170404
***
Các bài Họa: Thay năm đổi tháng chả ai thờ
Sinh nhật thông thường chúc bá vơ
Nhóc tử chúng mình lầm thế kỷ
Quyền uy thiên hạ dụng con cờ
Tiêu ma tuổi trẻ vào nơi khống
Thất chí tâm tình gởi vận thơ
Thôi cũng chúc nhau cho phải phép
Vài ly rượu đế bạn đang chờ… hiiiiiiiiii

Chúc anh Thắng ngày sinh không xỉn không cười!
Cao Linh Tử
4/4/2017
***
Chúc Mừng Sinh Nhât Bạn Mai Thắng
( 04 - 04 - 2017 )

Yêu đời bạn Thắng chớ ơ thờ,
Bạn hữu xa gần lại vẩn vơ!
Vật đổi sao dời anh lữ thứ,
Cơ trời chuyển hóa chị may cờ.
Nay mừng sinh nhật nâng ly cạn
Ngày bốn tháng tư xướng họa thơ.
Trai tráng buổi xưa đời lãng phí,
Tuổi già thất chí rượu đang chờ!

Mai Xuân Thanh
***
Mừng Sinh Nhật

Sinh nhật ngày vui chớ thẩn thờ
Hãy quên thế sự chuyện vu vơ
Lận đận năm dài mong lối thoát
Âm thầm gối mộng gởi đường thơ
Tuổi đời chồng chất theo năm tháng
Non nước đổi thay chuyển ván cờ
Trên bàn ổ bánh đèn cầy sáng
Thổi nhé cùng vui khỏi đợi chờ!

NS
***
Chẳng Chi Chờ 

Mặc cho thế sự có ơ hờ
Tuổi hạc buồn vui mãi vẫn vơ
Số phận lênh đênh theo cuộc nước
Vận thời may rũi bởi con cờ
Ngày xanh vắn số đành thay ngựa
Tuổi cổ lai hi lại chuyển thơ
Non nước hữu tình, tâm sảng khoái
Cận kề miệng lổ, chẳng chi chờ...

 Thanh Trương

Đăng nhận xét