Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Chiều Trên Đại Tây DươngChiều trên Đại Tây Dương
Biển xanh giờ đã ngã màu
Chiều buông chầm chậm theo tàu ra khơi
Phượng buồn đỏ thẫm chân trời
Nhớ hè năm cũ một thời yêu nhau
Xa rồi người ấy về đâu
Cánh chim phiêu bạt mang sầu biệt ly
Trên cao gió gọi những gì
Bao la sóng nước tàu đi lạnh lùng...

Biện Công Danh
Montevideo, Uruguay.
March 2016.

Đăng nhận xét