Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Ðố Ai - Phạm Duy - Thiên Kim


Sáng Tác: Phạm Duy
Ca Sĩ: Thiên Kim
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét