Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Mừng Sinh Nhật Đồng Môn Lam Phương Tròn Tám Mươi


Thơ: Nguyễn Bá Thảo - Hảo
Trình Bày: Kim Oanh


Đăng nhận xét