Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Xa Xứ


Xa lộ trăm ngàn xe xuôi ngược
Đêm dày đèn sáng như kim cương
Một chiếc xe về mang lặng lẽ
Ngàn ngàn chiếc khác chở cô đơn

Trần Hoài Thư

Đăng nhận xét