Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Dấu Bùn XưaTôi ở đầu sông, em cuối sông
Hai ta cùng tắm nước chung dòng
Mười năm lẹ nhỉ, mười năm lẻ
Ta lớn theo từng con nước rong

Bao nhiêu kỹ niệm thời vụng dại
Đưa về những tháng hạ đong đưa
Biết có khi nào ta trở lại
Bên bờ in dấu bước bùn xưa

Ngày tháng trôi dần ta cách biệt
Gió chiều còn gợn sóng lưa thưa?
Hay gió đã theo người xa xứ
Bỏ lại sông buồn bến nước xưa...

Biện Công Danh
17/3/2017
Hình của tác giả chụp ở Vĩnh Long, đường sông vô Lộc Hòa

Đăng nhận xét