Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Hướng Về Cội Nguồn - Lời Nguồn CộiHướng Về Cội Nguồn

Rùa chịu nằm cho Hạc đứng trên lưng
Cứ như thế bao đời nay… muôn thuở
Đầu ngẩng cao mắt hướng về Tiên Tổ
Ngày lại ngày cùng nhang khói bay lên
Cuộc đời thường có phải vậy không em?
Những chiếc lá lìa cành rơi xuống cội
Những trái tim nhỏ nhoi luôn tự hỏi:
Tổ Tiên mình, gốc gác mình ở đâu?

Huy PhươngBài Cảm tác: Lời Nguồn Cội

Biết ngẩng đầu lên hướng về nguồn cội
Đã quí rồi con cháu của ta ơi!
Từ trên cao, những hồn thiêng tiền bối
Luôn nhìn xem đám hậu thế ra sao.
Vũ trụ vẫn vần xoay từ thời lập quốc
Giòng giống Lạc Hồng sẽ mãi mãi trường tồn
Với điều kiện phải nâng cao tình dân tộc
Để yêu thương, xây dựng, bảo vệ non sông.

ChinhNguyen/H.N.T. 

 Mar.20.2017

Đăng nhận xét