Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Anh Và ThơViết một bài thơ rất ...thơ
Để anh đọc khi trời sáng
Mặt trời xua tan giấc mơ
Còn giữ trong em thấp thoáng

Nhưng bài thơ viết buổi trưa
Mặt trời đã lên đứng bóng
Em nhìn qua bức mành thưa
Thấy mây bay về viễn mộng

Hay thôi, bài thơ buổi chiều
Càng thêm hốt hoảng ...tình yêu
Bởi vì anh không ...đọc được
Khói sương đã phủ thật nhiều

Đừng viết bài thơ nào cả
Thơ tình thì phải ...vô ngôn
Dẫu cho lệ rơi ướt má
Vẫn anh ngự trị Tâm hồn ...

Cao Mỵ Nhân

Đăng nhận xét