Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Chiều SàiGòn - Thơ Yên Dạ Thảo - Nhạc Nguyễn Hữu Tân


Thơ & Youtube: Yên Dạ Thảo 
Nhạc Nguyễn Hữu Tân
Hoà Âm: Tuyền Linh
Tiếng Hát: Lê Tuyền

Đăng nhận xét