Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Tâm Sự - Đàn Đêm - Lỗi NhịpBài xướng:
Tâm Sự

(Yết hậu)

Đàn so phím lạc đứt dây tơ
Thầm trách ai kia quá hững hờ
Quạnh quẽ cầm chiều đo bóng nắng
Mơ…!

Lê Đăng Mành
***
Các ​Bài Họa:​
Đàn Đêm

(Yết hậu )

Đếm nhịp đêm chùng một tiếng tơ
Bên song ngồi ngóng liễu buông hờ
Ôm đàn dỗ nguyệt cơn sầu tạnh
Mơ…!

Nguyễn Gia Khanh
***
Lỗi Nhịp


Than thở đàn buông lỡ phím tơ
​Sầu dâng nhịp lạc lỗi cung hờ
Ôm cầm lặng lẽ soi nhân ảnh
Mơ!

Kim Oanh

Đăng nhận xét