Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Sợi Tơ Chùng - Hồn ĐêmSợi Tơ Chùng

Lòng mang mang, nặng nặng, buồn buồn
Tơ nhện giăng ngang vướng nhớ thương
Ta hận mình sao không mọc cánh
Tới thăm người, câu vui, câu thương

Rối nùi trong óc sợi miên man
Gửi nhạn, gửi trăng, gửi lá vàng
Phương trời sao cứ như xa mãi
Kẻ ngồi suông đếm giọt sương tan

Tình gửi rơi rơi chẳng tới người
Làm sao kết bạn đám mây trôi
Quê nhà, quê cũ, quê trong mộng
Ôm trọn niềm riêng thẹn với người

Chân Diện Mục
Rạch Giá 22-3- 2017
*** 
 Hồn Đêm

Bỗng thấy chiều nay nặng nặng buồn,
Chút gì vương víu nhớ thương thương.
Thời gian vun vút không dừng cánh,
Quê cũ mây Tần chở luyến thương.

Tuổi già tâm trí cũng mê man,
Lục đục đêm khuya dưới ánh vàng.
Trằn trọc bấm tay ngày tháng lụn.
Song mờ lặng lẽ ngắm trăng tan.

Bạn cũ rong chơi đã mấy người,
Mà thời còn lại hững hờ trôi.
Tinh quê khắc khoải dường trăm mối,
Hiu hắt hồn đêm héo hắt người.

Mailoc

Đăng nhận xét