Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Lằn Roi Của Mẹ(Dâng cho Hiền Mẫu nhân ngày lễ Mẹ 2016)


Khi xưa Mẹ đánh rất đau!
Mà con chẳng có giọt nào lệ rưng
Một ngày roi nhịp ngập ngừng
Mà con nước mắt như rừng mưa tuông!!
Biết rằng Mẹ đã mỏi mòn
Mẹ không đủ sức để còn cầm roi

Ai người còn Mẹ trong đời
Hãy thương nhớ lấy lằn roi Mẫu hiền
Tình yêu của Mẹ vô biên
Phận làm con trẻ nào quên ơn người
Khi Cha Mẹ đã mất rồi!
Đâu còn có được lằn roi thuở nào!

Song Quang

Đăng nhận xét