Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Bông Hồng Cài Áo - Tân Nhạc Phạm Thế Mỹ - Hương Lan


Tân Nhạc:Phạm Thế Mỹ
Tiếng Hát: Hương Lan
Thực Hiện: Đặng Hùng
Đăng nhận xét