Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Vu Lan
Thấm thoát mùa trăng đã đến rồi
Mùa Vu Lan của ánh trăng rơi
Buồn lên khóe mắt tôi thầm gọi
Tiếng Mẹ tôi yêu suốt một đời!


 Biện Công Danh
17/8/2016
Đăng nhận xét