Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Má Tôi

Chúc anh Cao Linh Tử Mùa Vu Lan an bình và tưởng nhớ về kỷ niệm đẹp bên Má anh.


Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh


***
Cảm  Tạ Kim Oanh

Tay tiên khéo tạo bức thơ tranh
Trân trọng từ huyên cả tất thành
Phơn phớt phông nền tâm ý sáng
Hài hòa bố cục sắc màu thanh
Trải lòng day dứt thương hiền mẫu
Mượn ảnh âm thầm nhớ chiếu manh
Kẻ ở quê nhà người tại Úc
Mến tình cảm kích lắm Kim Oanh!


Cao Linh Tử
14/5/2016

Đăng nhận xét