Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Thương Nhớ Mẹ - Thơ Quách Như Nguyệt - Phổ Nhạc Đặng Vương Quân


Thơ: Quách Như Nguyệt
Phổ Nhạc: Đặng Vương Quân
Tiếng Hát:Tâm Thư

Đăng nhận xét