Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Cảm Tạ Từ Gia Đình Lê Kim Hiệp


Chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Quý Linh Mục, quý Sơ, Cộng Đoàn Công Giáo 
- Quý Sui Gia, Thân Bằng quyến thuộc
- Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể trong và ngoài nước
- Quý Thi Hữu, Bạn Bè từ nhiều quốc gia
Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích quý Cha, quý Sơ đã thực hiện Thánh Lễ tiễn đưa, quý thân hữu đã thăm viếng,gởi điện thư, điện thoại, vòng hoa chia buồn, hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn người quá cố:
Anphongso Lê Kim Hiệp.

Đã được Chúa gọi về ngày 11 tháng 8 năm 2016, sớm được Thiên Chúa là Cha nhân lành và rất giàu lòng xót thương đón rước vào Cõi Thánh hưởng phúc vinh muôn đời.

Sự hiện diện đông đảo của Quý Cha, Quý Tu sĩ và tất cả Quý Vị là niềm an ủi rất lớn đối với chúng tôi.
Tạ ơn Chúa đã ban cho Chồng, Ba, Ông chúng tôi những tình bằng hữu đặc biệt để Anphongso được yêu quý và quan tâm. Trong hành trình dương thế của kiếp người mỏng giòn không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi kính mong Quý Vị niệm tình tha thứ.

Tang gia chúng tôi xin chân thành tri ân và cúi đầu bái tạ.

Quả phụ: Nguyễn Thị Bích Thủy và các con cháu


Đăng nhận xét