Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Nhớ Lời ChaCảm thấy cha già rất quạnh hiu,
Vui cùng trẻ nhỏ hát nương chiều.
Phụ thân đã dặn luôn chung thủy,
Mẹ cũng góp lời sống chuộng chìu.
Hiếu nghĩa, nhân từ nên cố gắng,
Làm lành lánh dữ quý bao nhiêu!
Lời vàng để lại cho con cháu,
Ý đẹp lưu truyền, cha kính yêu!

Mai Xuân Thanh
Ngày 31 tháng 05 năm 2016

Đăng nhận xét