Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Vĩnh Biệt Nhà Thơ Quang TuấnSau bảy lăm vượt biên ta bỏ xứ,
Chạy loạn cuối đường với số phận chung.
Bằng mọi giá cõng người thân thê tử,
Tới bến bờ nhân đạo với bao dung.

Duyên xướng họa trong Vườn nhà thơ thẩn,
Thầy Quang Tuấn luôn tâm sự ở đời.
Ghi nỗi tang thương thời gian lận đận,
Trải một tấm lòng tình nghĩa gọi mời.

Có ngờ đâu người ra đi lẻ bạn,
Một thân đơn về lại chốn vĩnh hằng.
Không còn thấy những thị phi mù quáng,
Về tiên cảnh trong tiếc thương vô hạn,

Tiễn thầy đi lòng xót xa yêu quý,
Xin nguyện cầu thi sĩ tới bồng lai,
Được siêu thoát ngàn thu nơi an nghĩ,
Một cõi đi về vĩnh biệt trần ai!

Mai Xuân Thanh
Ngày 04 tháng 03 năm 2016

Đăng nhận xét