Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Dẫu Chỉ Là Tình Thơ - Thơ Như Nguyệt - Phổ Nhạc Nguyễn Văn Thơ


Thơ Như Nguyệt
Phổ Nhạc NS Nguyễn Văn Thơ
Hoà Âm NS Phan Thanh
Ca Sĩ Lệ Tuyền
Thực Hiện PPS Kim Chi
Đăng nhận xét