Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Dẫu Chỉ Là Tình Thơ - Thơ Như Nguyệt - Phổ Nhạc Nguyễn Văn Thơ


Thơ Như Nguyệt
Phổ Nhạc NS Nguyễn Văn Thơ
Hoà Âm NS Phan Thanh
Ca Sĩ Lệ Tuyền
Thực Hiện PPS Kim Chi