Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Pháo Bông Lễ Độc Lập


Pháo Bông Lễ Độc Lập

Tưng bừng lễ Độc Lập
Người người xem pháo bông
Nghe tiếng nổ dồn dập
Sợ hãi cháu đòi bồng

Mailoc
***
Pháo Bông Lễ Độc Lập


Rộn rã gần xa ngập tiếng cười
Tưng bừng lễ hội pháo bông rơi
Liên hoan Độc Lập niềm kiêu hãnh
Nhắp chén hòa ca nơi khắp nơi

Kim Phượng

Đăng nhận xét