Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Đôi Chữ Làm Tin


Vài hàng xin gửi bạn thân quen
Biết nhau nhiều lắm, chỉ biết tên
Thầm ước bao giờ ta gặp mặt
Để cùng tâm sự, để hàn huyên

Nhớ nhau trong Chúa vẫn là duyên
Mà gặp nhau thì, chuyện ưu tiên
Nhìn nhau bốn mắt, cười không nói
Thực ra, lòng đã nói vô biên

Cầu chúc cho nhau mãi bình yên
Như cánh buồm che chắn con thuyền
Như cuộc đời sóng êm biển lặng
Đâu nghĩ lợi danh với bạc tiền

Tôi vẫn luôn mong gặp bạn hiền
Đôi câu chào hỏi vẫn là duyên
Bởi ta có cùng chung lý tưởng
Kính Chúa, yêu người đặt trước tiên

Đôi chữ làm tin gửi bạn hiền
Trời cao chứng giám sự linh thiêng
Trong tôi vẫn một lòng chung thuỷ
Vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn trung kiên.

Đất Cần 21/06/2016
Hồ Nguyễn

Đăng nhận xét