Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Một Mùa Vui


Thơ:Khánh Hà(10/06-05/07-2016)
Thơ Tranh: KimOanh