Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Mộng ẢoTình em đâu nghĩ chuyện qua đường
Chứa cả tâm hồn đã vấn vương
Giữa chốn bụi hồng tìm bạn ngọc
Bên bờ vực thẳm thấy tang thương
Rời tay chợt trải ngày vô tận
Nhắm mắt mà thương đóa bất thường
Gió núi mây ngàn hoa cỏ dại
Ta hồ! ảo ảnh đã nhòa sương.

Cao Linh Tử

Đăng nhận xét