Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Lặng Lẽ Tình Đi - Thơ Yên Dạ Thảo - Phổ Nhạc Nguyễn Văn Thơ


Thơ & Thực hiện: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh
Tiếng hát: Kiều Lệ
Đăng nhận xét