Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Nén Nhang Giỗ Tổ Hùng Vương


Tháng Ba giỗ tổ Hùng Vương
Ngày Mười giọt nắng bên đường reo vui
Nhớ công ơn đức của Người
Nén nhang ngút khói thắp lời tri ân

Nhớ xưa cha Lạc Long Quân
Mẹ Âu Cơ đẹp muôn phần hiền xinh
Một ngày bọc trứng mẹ sinh
Nở ra huyền diệu hóa thành trăm con

Nửa theo cha bước lên non
Nửa theo mẹ ngọn sóng luồn biển xa
Văn Lang đất nước lập ra
Mười lăm tộc sống hài hòa oai phong

Tự hào giòng giống Tiên Rồng
Ta làm nhơ máu anh hùng được sao
Nén nhang thắp khấn trời cao
Gọi hồn bao đấng anh hào hiển linh

Về cùng giữ nước non mình
Trừ gian diệt ác anh minh cõi lòng
Quyết tâm chống lại giặc Trung
Biển đau từ độ mịt mùng Hoàng Sa...

Ngày Mười giỗ tổ tháng Ba
Nén nhang ngút khói quê nhà phiêu bay
Ơn người gian khổ dựng xây
Cháu con nối chí lòng đầy ơn sâu

Trầm Vân

Đăng nhận xét