Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Chiều Xuống Phố

Em đến bên tôi chiều xuống phố
chợt tắt đèn trời đất tối thui
phải mò phải mẩm phải lui cui
đèn chợt sáng hè nhau tắt tiếp


Trương Văn Phú

Đăng nhận xét