Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Xuồng Chài (Thập Thủ Liên Hoàn Vận Trắc)(Thập thủ liên hoàn vận trắc)

1. Xuồng Chài

Cám rang nắn đất quăng rơi chủm
Lững thững xuồng con lò đất chụm
Nước lã chờ sôi củi mấy cành
Thớt dày lột xắt hành vài nhúm
Leo nheo bầy cá trắng tranh ăn
Nhanh nhẹn miệng chài thô gói túm
Trã cháo chiều ngon chẳng mấy khi
Dăm ngày túi gạo còn lưng bụm!

Cao Linh Tử
4/8/2013

2. Lão Chài

Bụm mồm mở mắt xem từng gút
Sinh bất phùng thời luôn nhẫn nhục
Quanh co bẻ lái thả trăm sông
An lành vượt sóng qua ngàn khúc
Mồ hôi mặn đắng tạo nguồn cơm
Trí não quang minh cày ruộng phúc
Vị ngộ buông chài chỗ nước sâu
Nam kha đoạn cuối còn bao lúc.

Cao Linh Tử
4/8/2013

3. Đêm Trăng

Lúc lắc cà rèm trên mặt sóng
Buông cần thử vận trời lồng lộng
Ca bài tống tiễn chén Ngu Cơ
Thất trận tan tành Vương Bá Mộng
Vọng cổ đàn kìm tấu mấy câu
Ánh trăng ngấn nước tàng trăm bóng
Cắm sào giấc ngủ chỗ an nhiên
Gà gáy bình minh soi vệt mỏng.

Cao Linh Tử
4/8/2013

4. Đối Thể

Mỏng mảnh phù du rơi mặt nước
Độc hành gió bụi ai chung bước
Tuổi xuân chưa thắm gió tơi bời
Tháng nắng còn dài mưa lướt thướt
Sang cả giao tình tránh đỡ nâng
Bần cùng nối khố không từ khước
Trúc lâm bảy lão sớm mai danh
An ổn điền viên làm sách lược.

Cao Linh Tử
4/8/2013

5. Tòng Bá Vá Hoa

Lược thao xếp xó hoài công tóm
Mạc hạng cũng không cùng chủ dỏm
Xảo trá khua môi gạt kẻ ngu
Gian manh múa mép quai hàm móm
Điền viên áo giáp vẹn nguyên người
Danh lợi xích xiềng tan nát ngợm
Tòng bá thi gan gió bão hung
Hoa tươi rơi rụng mùa đông sớm.

Cao Linh Từ
5/8/2013

Hành  Công

Sớm ngộ Đạo Trời ta chẳng bán
Nuôi thân dưa muối hoài chưa chán
Tứ thời chấp pháp khí thần đầy
Tam lập hành công oan nghiệt cạn
Bởi dại chăm đài sen trắng toanh
Vì ngu ngửi quế hương thoang thoảng
Ngược dòng phù phiếm giữ an bần
Rõ kiếp vô thường không tính tháng.

Cao linh Tử
5/8/2013

7. Mê Đồ

Tháng năm hy vọng đành trang trắng
Xếp gọn hành trang quay bước thẳng
Đám rẩy đón chào mái tóc xanh
Đôi vai gánh vác mồ hôi mặn
Ưu tư ngập ngụa đếm ngày dài
Trăn trở âm thầm lê tháng vắn
Mỗi độ xuân sang cấp số buồn
Trái tai gai mắt càng im lặng.

Cao Linh Tử
5/8/2013

8. Huấn Nhục

Lặng lẽ âu sầu không thể tả
Đường không muốn chọn đời sang ngã
Khôn ngoan chả giúp phận tôi đoài
Dốt nát thường ra oai kẻ cả
Lời lẽ ngô nghê cố nhịn cười
Quyền uy ngang ngược đâu cần dạ
Suy kim luận cổ để mà chơi
Nghịch cảnh hàng ngày phơi cả tá.

Cao Linh Tử
5/8/2013

9. Ngộ

Tá danh Từ Phụ dan đôi cánh
Sự nghiệp chao nghiêng cùng đỡ gánh
Thế thái theo dòng sớm đổi ngôi
Môn sinh lìa cội mau thay ảnh
Trong bùn rác hóa đóa sen thơm
Giữa Đạo tâm hòa cơn bấc lạnh
Khoa mục khổ hành chỗ tối tăm
Tùy duyên bất biến sao xa lánh ?

Cao Linh Tử
5/8/2013

10.Hành

Lánh cuộc cờ thiều quang nhặt thúc
Mài gươm huệ trí bền không lụt
Khai môn nguyệt chiếu tất tri nhàn
Dụng cảnh tâm thiền hà đãi túc
Của báu thiêng liêng mãi chất đầy
Kho hư địa giới hoài lo mục
Mang thân tạm bợ cõi vô thường
Thành trụ hoại không đừng tính phút.

Cao Linh Tử
5/8/2013

Đăng nhận xét