Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Đêm Mưa Nhớ Trần Kiêu Bạt


Nửa đêm chợt tiếng mưa về gọi
Gõ nhẹ hồn ta mở cửa buồn
Mấy năm bạn cũ đi về núi
Như bóng chim ngàn say cố hương
Mưa đã nhiều phen về gõ cửa
Sợ buồn ta bỏ sót ngoài hiên
Mấy năm buông chén đời chưa cạn
Bạn cũ trao ta những nổi niềm
Café lụp xụp cầu Tham Tướng
Đèn treo vàng quán lộ Hai Mươi
Câu thơ “nguyệt lạc ô đề “ cũ
Trăng bến Ninh Kiều sắp sửa rơi
Cám ơn mưa nhắc ta nhiều bận
Trăng nước Cần thơ thuở thiếu thờ
Những con đường nhỏ quen tên tuổi…
Mà thôi mưa cứ việc mưa rơi
Nửa đêm chợt tiếng mưa về gọi
Như tiếng người quen gọi chính ta
Cạn ly rượu Mỹ say chưa đã
Thì gởi hồn theo gió núi xa…

(trích Tuyển Tập 6 Nhà Thơ Úc Châu,
xuất bản 2010)
Lâm Hảo Khôi

Đăng nhận xét