Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Ơn Em Một Đóa Sen Nồng - Thơ: Tuyền Linh - Phổ Nhạc: Nguyễn Văn Thơ


Thơ: Tuyền Linh
Phổ Nhạc: Nguyễn Văn Thơ


Đăng nhận xét