Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Ao Bà Om - Quận Càng Long - Tỉnh Vĩnh Bình

Ao Bà Om - Kỷ Niệm Xuân Bính Thân

Hình Ảnh: Lê Hữu Uy

Đăng nhận xét