Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016Em ngồi đó ngơ ngơ
Anh nhìn mãi si khờ
Không cần chi dẫn dụ
Mắt đã cảm lờ đờ
Bùa mê nào qua nổi
Màu da thịt trải hờ
Lối về say hoa đỏ
Hương sắc trời mơ mơ!

Nguyễn Đắc Thắng
20140422

Đăng nhận xét