Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Quà - Hiện Tại - Present


(Từ Ông Đồ - Vũ Đình Liên)

Gió Xuân làm hoa nở
Rộn rã lòng Giáo Già
Năm nay đào rực đỏ
Trầm trồ khách đường qua 

Ý xuân tràn muốn viết
Đường Luật ngặt kém tài
Bài thơ không rạng nét
Gởi gió mây ngàn bay!

Bạn già ngày một vắng
Cánh hạc bỏ về đâu?
Dưới trời quang xuân thắm
Lầu không dõi mắt sầu!

Già rồi lẩn thẩn đấy
Mặc tuổi tác nào hay
Quên rồi thời mực giấy
Quên cả bụi phấn bay!

Chỉ biết nay đào nở
Đẹp mắt quên chuyện xưa
Lạnh lùng ngày tháng cũ
Ôm ấp “qùa” bây giờ.

Mailoc 
( Xuân 2017)

Đăng nhận xét