Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Đồ Đỗ - Giáo Già Lẩm Cẩm Xuân

      
Xướng                                        Họa
Đồ Đỗ                                    Giáo Già Lẩm Cẩm Xuân

Mỗi năm gom giấy bút,                  Trước hoa chen nở rộ
Tạo dáng ông đồ già.                      Thất thập giáo chưa già 
Nhưng lòng người không cũ,          Ngẩn ngơ tờ giấy vụn            
Dửng dưng lại đi qua.                     Đôi vầng tiễn năm qua   

         
Thỉnh thoảng có một bà,                 Năm khỉ chán thấy bà                     
Dừng chân ngắm qua loa.               Thứ dỏm nổ lu loa      
Mượn thầy chụp tấm ảnh,               Đồ xịn bị dè bỉm      
Rồi thỏa mãn rời xa !                      So trước thật khác xa         

    
Văn chương rẻ như bèo,                  Giận chỉ biết đá bèo                      
Huống hồ viết liễn treo.                   Tiên hiền đã bị treo   
Muốn " gây quỹ " thật khó,              Rồng thiêng không còn lộn             
Suốt buổi ngồi buồn teo !                 Nhân tài giờ vắng teo       


Nhưng trót mang lấy nghiệp,           Biết làm sao vực dậy                   
Trách chi thói người đời.                 Nhân nghĩa sáng soi đời    
Đồ ta ta cứ giữ,                                Công chính thời đang ngũ         
Ta cứ gìn ta chơi!                             Cũng khó gầy cuộc chơi  


Nên...                                                Thôi...  
          Ta vẫn ngồi đấy,                               gặp đâu vui đấy   
Mặc người hay chẳng hay.                Cứ thế vậy mà hay                         
Mong sao phong hóa cũ,                   Thi phú càng thêm ý                     
Vẫn vằng vặc muôn đời!                  Thị phi phó mặc đời  

        
Đỗ Chiêu Đức                                   Quên Đi          

Đăng nhận xét