Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Xuân BuồnNgoài trời mưa bụi gió heo may
Tựa cửa nhìn ra hiện tượng này
Ủ rũ cội đào trơ trụi lá
Bơ phờ chậu cúc gió xuân lay
Thẫn thờ đàn én bay không lượn
Sờ sạc cành nêu lúc lắc quay
Lạ nhỉ Xuân này sao ngộ thế
Hay là thời tiết muốn vần xoay

Viên Ngoại Thái Hanh

Đăng nhận xét