Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Xuân Tha Phương - Duy Quang - Nhạc: LSMT - Quốc Duy


Sáng tác:Duy Quang 
Nhạc: LSMT - Quốc Duy
Tiếng Hát: Quốc Duy

Đăng nhận xét