Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Tân Niên Tác - Lưu Trường Khanh (709-780)


Tân Niên Tác

Hương tâm tân tuế thiết
Thiên bạn độc san nhiên
Lão chí cư nhân hạ
Xuân quy tại khách tiên
Lĩnh viên đồng đán mộ
Giang liễu cộng phong yên
Dĩ tự Trường Sa truyện
Tòng kim hựu kỷ niên

Lưu Trường Khanh 709-780
***
Bài Dịch:

Năm Mới nhớ về nhà
Ven trời màn lệ nhòa
Già rồi còn xứ lạ
Xuân đến vẫn quê xa
Sớm tối vượn cùng núi
Gió sương liễu với hoa
Mỏi mòn nơi đất khách
Rồi nữa bao năm qua?

Phạm Khắc Trí


Đăng nhận xét