Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Xuân Khinh An - Xuân Mong ƯớcThơ Xướng: Xuân Khinh An

Xuân thả mây hôn mái tóc già
Xuân mừng non nước khải âu ca
Xuân tô làng mạc nhuần hương đất
Xuân nhuộm phố phường đậm sắc hoa
Xuân cấy từ bi về khắp ngõ
Xuân gieo bác ái đến muôn nhà
Xuân Di lặc tỏa nguồn từ thị
Xuân chúc khinh an tết đậm đà

Lê ĐăngMành
***
Thơ Họa:Xuân Mong Ước


Xuân chào tiếp nối mãi không già,
Xuân chúc mừng nhau vui hát ca.
Xuân đến non sông tràn nhựa sống,
Xuân về đất nước ngát hương hoa.
Xuân xua nghèo khó vào trong góc,
Xuân tặng giàu sang tới mọi nhà.
Xuân đượm tin yêu cùng sức khỏe.
Xuân mong tươi trẻ mãi theo đà.


Hoành Trần
26/1/17
Ảnh phụ bản của Lê Đăng Mành

Đăng nhận xét