Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Trừ Tịch Dạ Túc Thạch Ðầu Dịch - Ðới Thúc Luân (732-789 )


Trừ Tịch Dạ Túc Thạch Ðầu Dịch 

Lữ quán thùy tương vấn
Hàn đăng độc khả thân
Nhất niên tương tận dạ
Vạn lý vị quy nhân
Liêu lạc bi tiền sự
Chi ly tiếu thử thân
Sầu nhan dữ suy mấn
Minh nhật hựu phùng xuân

Ðới Thúc Luân (732-789 )
***
Bài Dịch:
Tết Ðến, Quê Người, Mấy Vần Thơ Xưa
(Mây Tần - PKT 2012) 

Ai quen nơi lữ quán
Khuya lạnh ánh đèn thân
Ðêm cuối năm gần hết
Vẫn muôn dặm tử phần
Xót thương đời lận đận
Cười trách mình lần khân
Tóc rối đùa râu bạc
Mai rồi lại gặp xuân

Phạm Khắc Trí

Đăng nhận xét