Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Hai Mùa XuânĐón Xuân này anh nhớ Xuân xưa
Đường Vĩnh Long khoe sắc giao mùa
Nhớ người em chọn hoa Cái Cá
Nắng chợ chiều soi bóng hàng dưa
Bên nhà ai trẻ con đốt pháo
Bánh tráng giòn Ba nướng ban trưa
Bàn ông Thiên bưởi xanh cúng Tết
Có bao giờ sống lại Xuân xưa!

Biện Công Danh
Mùng Một Đinh Dậu 2017

Đăng nhận xét