Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Dấu Chân Lạc Phố - Sáng tác : Nguyễn Tâm Hàn - Ngọc Quy


Sáng Tác: Nguyễn Tâm Hàn 
Tiếng Hát: Ngọc Quy 

Đăng nhận xét