Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Xuân Hạ Thu ĐôngXuân Hạ Thu Đông

Xuân ...đã vẫy chào, EM có hay???
Hạ ... đang bước tới gió vờn bay,
Thu... xưa hai đứa vui hò hẹn,
Đông ... vắng EM rồi , tôi lại say ...

Hoàng Dũng
***
Xuân Hạ Thu Đông


Lại say cho đến lúc đón Xuân
Túy lúy màng chi chuyện thiên Hạ
Nhất nhật bất kiến tựa thiên Thu
Giải sầu bè bạn ngày càng Đông

Nguyễn Đức Tri Tâm
***
Xuân Hạ Thu Đông

Pleime trường nữ đủ các tên
Xuân, Hạ, Thu, Đông mái tóc mềm
Em đi trong nắng môi hồng thắm
Gió nhẹ đùa vai áo lụa dài

Nguyễn Đức Tri Ân
***
Xuân Hạ Thu Đông


Xuân khoác áo màu theo gió lay
Hạ sang phượng thắm nét trang đài
Thu về vàng lá mơ đan lối
Đông ấp ủ hoài hương áo ai

Kim Oanh

***
Xuân Hạ Thu Đông

Chào Xuân Mai Cúc nở vàng bông
Đón Hạ Phượng Sen trổ sắc hồng
Lá rụng Thu về đan lối mộng
Tuyết rơi Đông đến ngập thềm sông

Song Quang

Đăng nhận xét