Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Mơ Hoa - Hoàng Giác - Trần Thái Hòa

Người tuy xa cách nhưng lòng ta khắc ghi,
Bên đèn một bóng tháng ngày chờ mongNhạc Sĩ: Hoàng Giác
Ca Sĩ: Trần Thái Hòa
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét