Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Đầu Năm Khai Bút - Nguyễn Đắc ThắngTháng lụn năm tàn cũng phải qua
Niềm đau gửi lại vẫn chưa nhòa
Âm thầm bóng lịm hồn thiêng rủ
Khắc khoải xuân tìm vệt ráng pha
Cảm món quà trao dành lớp trẻ
Buồn di sản thẹn tủi thân già
Non sông thảm nạn còn vương vất
Chén trải tâm tình ta chúc ta!
 Tâm tình một phút để thương ta
Cố tạo niềm vui bóng tuổi già
Nạn ách quay cuồng cơn bão nộ
Tai ương xuẩn động dấu người pha
Cay tròng giả dối lòng tham bạo
Xót chuỗi u mê não thấm nhòa
Đã trải nghìn năm đời lệ thuộc
Nghe chừng vướng đọng chửa đi qua!

 Mai Thắng
170104

Đăng nhận xét